Queeste DienMoed...

... een zoektocht naar voorouderlijk verborgen bestaansrecht. Een tocht met vele hindernissen, en nog onzeker of de missie, 'het geven van vol bestaansrecht aan Dienmoed', volbracht zal worden.

Dienmoed, overgrootmoeder, woonachtig in dorp Zeeland van de 19e eeuw, werd, zoals vele vrouwen nog eeuwen ná de verschrikkingen van de massale heksenvervolgingen van de 14e-17e eeuw, beticht van hekserij. Bij Dienmoed moest je niet in de buurt komen 'want dan zàte binne de kortste kirre onder de zeikmiere'.

Met deze Queeste wil ik diegene die niet-gezien en niet-gehoord zijn, en datgene wat angstvallig in het diepe duister werd opgeborgen, met zorg uit de schaduw ophalen en respectvol in het licht plaatsen. Een stem geven, een gezicht geven. Met terugwerkende kracht het volste recht om er te 'zijn'. Bestaansrecht!

Door speuren en vinden in oude archieven, in eigen celgeheugen en in verhalen uit de overlevering, vinden velen het licht in analoge fotografie. Oude en kersverse familieleden van Dienmoed treden naar voren, ieder in eigen tempo en vol eigen ísheid.
"Ik hoef mijn werk niet te maken, ik hoef het alleen maar te vinden.'' "Of het vindt mij."

'Queeste DienMoed', een queeste naar vol Bestaansrecht.